Dosť často naši klienti hovoria že voda z verejného vodovodu nie je vhodná na pitie. Ak sa pýtám prečo. Odpovedajú že kvalita vody je nízka, je tam veľa chlóru, dušičnanov atď. Na moju otázku či majú rozbor vody lebo mozu nejakým inym spôsobom preukázať to o čom rozprávajú, vždy dostanem odpoveď že rozboru nie majú ale jeden známý známá poviedal la mi že to je takto. Koniec...

Navrhujem sa vyznať či to je pravda. Chcem Vám ponúknuť veľmi zaujimavý článok.

Predaj vody, napojov, filtrov je veľký biznis. Všetci súhlasia s týmto.  

Výrobcovia minerálnych a stolových vôd i najrozličnejších druhov prifarbovaných a prisladzovaných nealko nápojov i výrobcovia a predajcovia filtrov na vodu, i keď ajú neraz protichodné záujmy, sa v jednom zázračne zjednocujú - v šírení neprávd o pitnej vode z vodovodu.

Výrobcovia minerálnych vôd argumentujú tým, že ich výrobky obsahujú minerálne látky potrebné pre ľudské zdravie - na rozdiel od pitnej vody, ktorá je vraj na ne chudobná. Človek ju vypije, no jeho telu nič nedodá. Výrobcovia stolových vôd verejnosť ohlupujú tým, že ich voda je čistá, nie je prechlórovaná ako voda z vodovodu, ktorá sa jednoducho nedá piť bez toho, aby si človek nepoškodil pečeň a ostatné vnútornosti. Niet nad balenú vodu!

Výrobcovia sladených a prifarbovaných nápojov argumentujú tým, že voda z vodovodu je jednoducho nechutná, ba doslova hnusná a odporná, a to najmä pre vysoký obsah chlóru, a preto treba piť ich nápoje, ktoré nie sú prechlórované a navyše sú lahodné. Jednoducho povedané, nedá sa im odolať.

Predajcovia filtrov na vodu, aj keď sú a priori proti výrobcom stolových a minerálnych vôd, tiež nevedia nájsť pre pitnú vodu z vodovodu pekné slovo. Obsahuje vraj toľko rôzneho svinstva, že dlhodobo ju piť znamená samovraždu. Predajcovia hneď menujú množstvo železa, vápnika, horčíka a tak ďalej, nehovoriac už o chlóre, ktorého je vo vode toľko, že je až biela, keď vyteká z vodovodného kohútika. Avšak po vypití pohára prefiltrovanej „čistej“ vody sa človek cíti hneď zdravý a svieži. Jeden predajca zo stredného Slovenska inzeruje, že z filtra vychádza “krištáľovo-čistá voda najvyššej kvality.“

Vyvracaniu týchto a ďalších podobných fám a klamstiev o pitnej vode sme sa už vo Vodárenských pohľadoch veľakrát venovali. A tak len stručne zhrňme, že pitná voda z vodovodu obsahuje minerálie v množstve potrebnom a spravidla aj dostatočnom pre ľudský organizmus a dôležitý je aj prirodzený a vyvážený pomer horčíka a vápnika. Na rozdiel od vody, ktorá prejde filtrom s reverznou osmózou, je demineralizovaná, a ktorej pitie odoberá z tela potrebné živiny. A tiež na rozdiel od minerálnych vôd,ktoré naopak pre vysoký obsah niektorých minerálov nie sú vhodné pre pravidelnú konzumáciu.

Aj preto úrady verejného zdravotníctva na svojich webových stránkach,ale aj inými kanálmi pravidelne upozorňujú, že pitie minerálnych vôd pre vysoký obsah niektorých látok jednostranne zaťažuje ľudský organizmus. Ich pravidelná konzumácia najmä vo väčších dávkach sa može podpísať pod vznik viacerých chronických ochorení. Všeobecne platí, že minerálne vody by sa nemali konzumovať dlhodobo a vždy len v obmedzených množstvách. Odporúčania zdravotníkov sú jednoznačné: S minerálkami to netreba preháňať, treba ich piť v obmedzenom množstve a aj tak ich treba striedať. Zato však čistej pitnej vody z vodovodu môžeme piť koľko len chceme.

Po sladkastom nápoji zostaneme smädní

Argumenty dobre prosperujúcich výrobcov prisladzovaných a prichucovaných nápojov ani nemožno brať vážne. Azda každý priemerne vzdelaný človek vie, že ich konzumácia sa výrazne podpisuje pod také civilizačné neduhy ako zvýšená kazivosť zubov, nadváha, ale aj znížená imunita. Ale aj bez prihliadnutia na spomínané civilizačné ochorenia by sa človek mal vyhýbať sladeným a prifarbovaným nápojom z pragmatického dôvodu - repný cukor v nich obsiahnutý spomaľuje vstrebávanie vody a po ich vypití naďalej zostaneme smädní. Prifarbované nápoje sú navyše plné tzv. éčiek čiže prídavných látok, vrátane syntetických farbív.Aj keď sa v dnešnom modernom svete éčkam celkom nevyhneme, malo by platiť zlaté pravidlo: znížiť ich prísun na rozumné minimum.

Odborníci na zdravú výživu upozorňujú, že vždy, keď sa rozhodujeme či pohár vody alebo koly, máme sa riadiť osvedčenou zásadou: Čistá pitná voda zrieďuje koncentráciu farbív a ďalších prídavných látok, ktorých v tele už aj tak máme dosť. Keď vypijeme prifarbovaný sladený nápoj, zaťažujeme telo ďalšími nežiadúcimi látkami...

Chemicky čistá okráda telo

A pre úplnosť aspoň niekoľko protiargumentov k ohlupovaniu verejnosti zo strany predajcov filtrov na vodu. Predajcovia argumentujú tým, že pitná voda z vodovodu nie je vhodná na pitie, lebo to nie je chemicky čistá voda, ale obsahuje všeličo...Treba povedať priamo na rovinu, že pitná voda z vodovodu naozaj nie je chemicky čistá voda, ale obsahuje vyvážené množstvo minerálnych látok, ktoré sú nielenže pre zdravie človeka neškodné, ale sú dôležitou súčasťou metabolizmu.

Vráťme sa však k chemicky čistej vode niekoľkými poznámkami. Po prvé, výskyt chemicky čistej vody v prírode nie je prirodzený, a tak ani vodárenské spoločnosti v celom tom kolobehu vody s chemicky čistou vodou nepracujú (s výnimkou laboratórií) a ani ju nemôžu dodávať spotrebiteľom. Po druhé, chemicky čistá voda (získaná napríklad destiláciou, reverznou osmózou alebo aj inými spôsobmi) sa na pitie nehodí. Je zdraviu škodlivá, keďže “hladná voda” odčerpáva z tela dôležité minerálne látky.Profesorka chémie na jednom z košických gymnázií na otázku žiakov, čo by stalo, keby vypili destilovanú vodu, odpovedala, že nič. „Nič by nestalo, nebojte sa, neumreli by ste. Akurát, že by vám nechutila a doslova by kradla minerálne látky z vášho tela, z kostí by vyplavovala vápnik...“

Bublinky rozptýlené vo vode

Ďalšia poznámka sa týka obávaného a doslova preklínaného chlóru. Stáva sa totiž, že pitná voda z kohútika nie je vždy bezfarebná, ale máva výrazné biele sfarbenie, čo je pre laikov „jasným signálom“, že je v nej priveľa chlóru. Podľa vedúcej útvaru chemicko-technologických činností Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice, Ing. Nataše Riganovej, ktorá je aj odborným garantom seriálu Čo vieme o pitnej vode?, je spomínané biele sfarbenie spôsobené nasýtením vody vzduchom.

„Napríklad pri kontakte studenej vody z verejného vodovodu s teplejšími vnútornými rozvodmi v dome alebo pri opravách vodovodného potrubia, kedy sa do siete dostane vzduch, vzniká množstvo drobných bubliniek, rozptýlených vo vode, ktoré vytvárajú dojem bielej farby.“

Napokon o také isté bublinky sa výdatne starajú aj tzv. perlátory, ktoré si niektorí spotrebitelia montujú na vodovodné batérie.

„Treba zdôrazniť, že biele sfarbenie vody nemá žiaden vplyv na jej kvalitu a neohrozuje zdravie konzumenta,“ vysvetľuje inžinierka Riganová a dodáva, že z „estetického hľadiska“ sa bieleho sfarbenia možno ľahko zbaviť tým, že necháme vodu chvíľku odstáť. „My vodári sme si vedomí toho, že biele sfarbenie si laická verejnosť mylne vysvetľuje ako údajné prechlórovanie vody. Treba trpezlivo a neustále vysvetľovať, že pôvod bieleho sfarbenia nemá nič spoločné s chlórovaním či dokonca údajným prechlórovaním, pre ktoré sa dnes niektorí ľudia boja piť vodu z vodovodu.“

Aj táto skutočnosť ukazuje, že vodárenskej osvety nikdy nie je dosť.

Už viac ako 50 rokov

„Žiadna vodárenská spoločnosť na Slovensku nedodáva spotrebiteľom „prechlórovanú“ vodu. Ak sa na dezinfekciu používajú dezinfekčné prostriedky na báze chlóru (plynný chlór alebo roztok chlórnanu sodného), v distribučnej sieti v pitnej vode musí byť koncentrácia voľného chlóru v rozmedzí od 0,05 do 0,3 mg / liter. Koncentrácia voľného chlóru je totiž presne vymedzená Nariadením vlády SR č. 354/2006 v znení NV SR č. 496/2010 Z.z a je veľmi prísne kontrolovaná!“ poznamenáva inžinierka Riganová.

Ako ďalej dodáva, „uvedený limit pre dávkovanie chlóru v pitnej vode je stanovený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a jeho hranica 0,3 mg/l zaručuje, že ani pri dlhodobom užívaní tejto vody nemá chlór negatívny vplyv na ľudské zdravie.“ Chlór a jeho zlúčeniny zohrali v histórii vodárenstva a hygienického zabezpečenia pitnej vody dôležitú úlohu a prispeli k záchrane veľkého množstva ľudských životov. Chlórovanie je metódou dezinfekcie, ktorá sa používa už viac ako 50 rokov na celom svete a má svoje miesto aj v súčasnosti.

„Chcela by som ešte doplniť, že ani prípadné krátkodobé prekročenie limitu voľného chlóru v čase mimoriadnych udalostí (napríklad počas povodní) neznamená žiadne zdravotné riziko, naopak prináša istotu, že sa nevyskytnú žiadne epidémie z požitia alebo použitia vody.“

Filtre: Móda a modla

Najnovším hitom sú filtre na vodu. Podľa vzoru niektorých západných krajín sa filtre na vodu stávajú už aj na Slovensku módou a modlou. Je už pravidlom, že ak príde do bytu návšteva, domáci ukazujú návšteve pekný nábytok, krb, obrazy rozvešané po stenách a potom otvoria dvierka na kuchynskej linke a hrdo ukážu na filter na vodu so slovami: „Stál 1.300 eur, ale viete, táto voda sa bez úpravy nedá piť, veď to je o život...!“

Mnohí distribútori filtrov totiž robia naozaj neférové ťahy. Pri získavaní ďalších a ďalších predajcov typu multi- level marketing (sieťový predaj) inštruujú svojich budúcich spolupracovníkov, aby ľuďom otvorene hovorili, že voda z vodovodu je zlá, škodlivá, že bez náležitej úpravy vo filtri nie je vhodná nieže na priamu konzumáciu, ale ani na varenie, umývanie riadu.

„Ja napríklad zákazníkom vždy poviem, že jedna moja blízka príbuzná pracuje na hygiene, a teda dobre viem, o čom hovorím. Nie je to pravda, ale aj vám odporúčam, aby ste spomenuli, že niekto z vašej rodiny pracuje u hygienikov a teda, že máte informácie o vode z prvej ruky. To spravidla vždy zaberie.“

Takýmito slovami jeden z väčších predajcov inštruuje tých, ktorí sa mu prihlásia na inzerát. Nezabudne pritom ani na to najobávanejšie. „Treba hovoriť o chlóre, že je prudko jedovatý - toto si ľudia určite pamätajú zo školy a keď sa im to pripomenie, hneď to v nich zarezonuje. Treba im hovoriť, že chlór, ktorý je vo vode, rozožiera pečeň i žalúdok, že spôsobuje rakovinu a tak ďalej. Ľudia sa boja o svoj život a filtre na vodu kupujú ako cukor. Keď budete ľuďom otvárať oči, budete v predaji viac ako úspešní.“

V záujme objektívnej pravdy treba povedať, že slovenskí predajcovia filtrov na vodu, ktorých počínanie často hraničí s trestným činom všeobecného ohrozenia, v ničom nezaostávajú za svojimi zahraničnými kolegami.

Šarlatánstvo a pseudoveda

Pracovník Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v Prahe, MUDr. František Kožíšek, CSc., ktorý sa zaoberá problematikou pitnej vody a je v tejto oblasti medzinárodne uznávaným odborníkom, pred časom na stránkach SZÚ upozornil na to, že nezákonné praktiky predajcov filtrov na Novom Zélande musel zastaviť až súd. Podľa rozhodnutia tamojších súdov propagácia zariadení na „úpravu vody“ obsahovala šarlatánské tvrdenia a pseudovodecké informácie.

Doktor Kožíšek na stránkach SZÚ píše aj o tom, ako sa pred niekoľkými rokmi zúčastnil v americkom Baltimore na medzinárodnom sympóziu o zdravotných aspektoch vápnika a horčíka v pitnej vode. Sympózium usporiadala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a ďalšie medzinárodné inštitúcie. „Po dlhých rokoch to bola opäť vrcholová akcia venovaná otázke prospešných účinkov pitnej vody,“ zdôraznil doktor Kožíšek.

Ako ďalej uviedol, na podujatí sa hlavná téma točila okolo toho, aby pre pitnú vodu bol celosvetovo stanovený minimálny obsah vápnika, horčíka a ďalších minerálnych látok. Pretože sú pre život nepostrádateľné. Odzneli tam aj informácie z výskumov potvrdzujúce tzv. obrátený vzťah medzi obsahom minerálií, najmä vápnika a horčíka v pitnej vodea výskytom rôznych druhov rakoviny či kardiovaskulárnych ochorení. Obrátený vzťah podľa doktora Kožíška znamená, že čím bol nižší obsah vápnika a horčíka v pitnej vode, tým vyššia bola úmrtnosť.

Na sympóziu, ako upozornil doktor Kožíšek, však bolo možné vedľa nestranných vedcov vidieť aj iných diskutérov, najmä zástupcov asociácií združujúcich výrobcov a predajcov osmotických filtrov pre domácnosť, ktorí sa všemožne snažili spochybňovať prednesené poznatky a ktorí sa aj vyhrážali. Dopredu (aj písomne!) varovali Svetovú zdravotnícku organizáciu, aby sa ani nepokúšala zaviesť nejaké doporučenia pre minimálny obsah prvkov v pitnej vode.

Oni totiž - v rozpore s vedeckými poznatkami - naďalej trvajú na tom, že pre človeka je najvhodnejšia a najzdravšia osmoticky čistá voda zbavená všetkého. Predaj filtrov je totiž dobrý biznis.

Neverte reklamám, ale zdravotníkom!

Ak vidíte reklamu niektorého výrobcu filtrov na vodu, neverte jej! - hovoria zdravotníci. Neverte ani známym osobnostiam, keď v reklame vypijú pohár kvalitne osmoticky vyfiltrovanej vody a pochvaľujú si, ako hneď cítia, že tá absolútne čistá voda doslova robí zázraky s ich zdravím.

Úrady verejného zdravotníctva v súvislosti s rozšírením rôznych typov filtračných zariadení na úpravupitnej vody v domácnostiach, upozorňujú, že zariadenia na báze reverznej osmózy, destilácie, deionizácie alebo nanofiltrácie sú jednoznačne nevhodné. Filtre, ktoré pracujú na tomto princípe, vyrábajú ultračistú technickú vodu a zbavujú ju látok, ktoré sú pre ľudský organizmus nenahraditeľné !

Úprava vody uvedenými technológiami sa využíva na prípravu tzv. čistej vody pre technické a laboratórne účely. „Takto upravenú vodu nemožno považovať za pitnú vodu,“ uvádza sa v stanovisku Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v Bratislave. „V oblastiach, kde je zabezpečené zásobovanie vodou z verejného vodovodu, ktorý je pod neustálou kontrolou regionálnych úradov verejného zdravotníctva, je kúpa filtračného zariadenia neopodstatnená!“ prízvukuje ÚVZ SR.

Podľa štúdie odborníkov pražského SZÚ hlavnými zdravotnými rizikami pitia demineralizovanej vody súnepriaznivé účinky na črevnú sliznicu a metabolizmus minerálnych látok, nárast chorobnosti na kardiovaskulárne choroby, úbytok vápnika v tele a s tým spojený výskyt neurodegeneratívnych chorôb a niektorých typov rakoviny, ako aj zvýšené riziko zlomenín u detí. Taktiež je tu zvýšené riziko toxického pôsobenia ťažkých kovov prijímaných stravou, a to práve v dôsledku nedostatku vápnika a horčíka, ktoré bránia vstrebávaniu niektorých toxických prvkov.

Namiesto pointy

Napriek všetkým uvedeným faktom sú výrobcovia a predajcovia filtrov úspešní... Darí sa im preto, že verejnosť málo vie o zdravotnej bezchybnosti pitnej vody a jej prospešnosti pre ľudské zdravie.

Vzhľadom na neférové praktiky predajcov filtrov i výrobcov balených vôd každého druhu, ktorí všetci radi poukazujú na údajnú škodlivosť a zdravotnú závadnosť vody z vodovodu, si táto téma vyžaduje komplexný pohľad. V ďalších častiach seriálu sa budeme venovať pitnej vode, jej charakteristike, zloženiu a popisu jednotlivých ukazovateľov - mikrobiologických a biologických, fyzikálnych a chemických. Verejnosť by mala vedieť aj o tom, že výroba a distribúcia pitnej vody v celom procese - na všetkých stupňoch podlieha systematickej a prísnej kontrole v zmysle príslušných právnych predpisov. A podrobnejšie sa tiež pozrieme na ďalšie argumenty lekárov, prečo piť vodu z filtračných zariadení je nezdravé a škodlivé.

Zdroj: Časopis Vodárenské pohľady

maiCat® – nie je chemický zmäkčovač vody. Nepridáva žiadne chemikálie do vody a "neuvoľňuje" žiadne minerály, preto je široko používaný v pitnej vode. Je to len ochrana proti tvorbe vodného kameňa, účinnosť ktorej je preukázaná nezávislými laboratórnymi testami, a ktorá sa takmer 15 rokov používa v mnohých priemyselných a domových sanitárnych inštaláciach a vykurovacích systémoch.

Tato webstranka používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tejto webstranky s tým súhlasíte. Dalsie informacie .

  
EU Cookie Directive Module Information